စက်၏ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲရန်အောက်ပါအဆင့်များလုပ်ဆောင်ရပါမည်

အဆင့် ၁။

စက်၏ IMEI နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။

အဆင့် ၂။

လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ဖြည့်ပြီး မှတ်ပုံတင် (သို့) ပတ်စပို့ကို တင်ပါ။

အဆင့် ၃။

တောင်းဆိုချက်ကိုပြန်လည်ပေးပို့ပါ။

အဆင့် ၄။

၇ ရက်အတွင်း ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

နောက်စာမျက်နှာသို့